Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43
Month

november 2023

Outplacementkosten onbelast vergoeden

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
De kosten van outplacement kunt u onbelast vergoeden als sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Hiervoor geldt dan een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst geeft in een handreiking aan wanneer deze van toepassing is.

DGA toch premieplichtig

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Via hun personal holding-BV’s hebben twee DGA’s ieder 30 stemrechtloze aandelen in een Holding-BV. De ouders van de DGA’s hebben alle aandelen met stemrecht in de Holding-BV. De vraag is nu of de DGA’s verplicht verzekerd, en dus premieplichtig, zijn...
Read More →

Tegenbewijsregeling in box 3?

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Op 26 oktober 2023 is een motie aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt een tegenbewijsregeling in box 3 te onderzoeken en de Tweede Kamer hierover binnen twee weken te informeren. Onlangs is hierover een kamerbrief gepubliceerd. Het kabinet heeft de...
Read More →

Wettelijke verhoging over transitievergoeding?

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op de einddatum eindigt de overeenkomst van rechtswege. De werknemer verzoekt de rechter om de werkgever te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding, te vermeerderen met de wettelijke verhoging.

Rente familielening te hoog

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Een echtpaar koopt een woning voor € 415.000. Eén van de ouders verstrekt daartoe een lening van € 350.000. Het is een niet-hypothecaire annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar, een rentevastperiode van vijf jaar en een rente van 7,3%....
Read More →

Belastingplan 2024 gewijzigd

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer veel moties en amendementen ingediend. Zo wordt het tarief in Box 3 per 1 januari 2024 niet 34%, maar 36%. Wat zijn andere belangrijke wijzigingen?