Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43
Month

maart 2022

Uitkering betaald ouderschapsverlof

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. In het Coalitieakkoord is afgesproken...
Read More →

Afgezonderd particulier vermogen

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Een dame draagt haar woning over aan een stichting, waarna ze de woning gaat huren. Haar broer is voorzitter en secretaris van de stichting, zijn zoon is de penningmeester. Omdat de dame regelmatig in een zorginstelling verblijft, wordt de woning...
Read More →

Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt kunnen sinds maart 2020 op een laagdrempelige wijze uitstel van betaling van hun nieuw opkomende belastingverplichtingen krijgen. Deze uitstelmogelijkheid loopt af op 1 april 2022. De opgebouwde belastingschuld mag in vijf jaar worden...
Read More →

Terug naar het werk: carpoolen?

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Nu het thuiswerkadvies is vervallen, zullen medewerkers weer vaker naar uw bedrijf komen. Mag u eigenlijk een onbelaste reiskostenvergoeding geven als werknemers met elkaar meerijden naar het werk? En wanneer is sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’?

Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigd

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Vanaf 1 januari 2022 geldt geen gerichte vrijstelling meer voor alle arbovoorzieningen. De gerichte vrijstelling geldt alleen nog voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Welke voorzieningen kunt u nog wel, en welke niet meer, belastingvrij verstrekken?