Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43
Month

maart 2020

Papieren schenking belast

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Een nicht ontvangt van haar oom bij notariële akte van schuldigerkenning een papieren schenking van € 50.000. Over de hoofdsom vergoedt de oom jaarlijks 6% rente. Het schuldig erkende bedrag is te allen tijde aflosbaar maar pas opeisbaar bij zijn...
Read More →

Correctie afwisselend gebruik bestelauto

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Een aannemersbedrijf maakt gebruik van de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik, op jaarbasis een vast bedrag van € 300 per bestelauto. Een praktische regeling, omdat het ondoenlijk is de regeling voor privégebruik individueel, per medewerker die de bestelauto gebruikt, toe te passen....
Read More →

Speerpunten Belastingdienst 2020

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
In het jaarplan 2020 heeft de Belastingdienst onder meer aangegeven welke speerpunten bij de handhaving en controle extra aandacht krijgen. Zo heeft de Belastingdienst ontdekt dat zo’n 300.000 stichtingen en verenigingen voor geen enkele belasting aangifte doen. Voorlichting en vragenbrieven...
Read More →