Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43
Month

december 2022

Belastingwijzigingen 2023

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Belangrijke wijzigingen zijn het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de...
Read More →

Vragen over betaald ouderschapsverlof

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Veel werkgevers hebben praktische vragen over deze uitkering. Hoe werkt het als een ouder nog maar een halve werkweek betaald ouderschapsverlof kan opnemen?...
Read More →

Opmerkelijke belastingconstructies

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Hiervoor is het ministerie van Financiën een project gestart. Eerst worden de opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. Het ministerie roept alle Nederlanders op om opmerkelijke constructies aan te dragen. Een selectie wordt het voorjaar...
Read More →

Overuren verplicht uitbetalen?

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
In een arbeidsovereenkomst wordt vaak bepaald dat overuren die niet expliciet op verzoek van de werkgever worden gemaakt niet worden vergoed, dus deel uitmaken van het overeengekomen salaris. Maar wat nu als in zo’n situatie de werknemer structureel 25 tot...
Read More →

Voorkom einde jubelton

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
De eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting (€ 106.671) voor de eigen woning wordt per 1 januari 2023 fors verlaagd en vervalt in 2024. Maar als u snel actie onderneemt, kunt u toch nog optimaal van de vrijstelling gebruikmaken. Van belang is...
Read More →

Vastgoed in Box 3

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
In 2023 wordt aangesloten bij de werkelijke vermogensmix. Op alle beleggingen, ook vastgoed, is het forfaitaire rendementspercentage (6,17%) voor overige bezittingen van toepassing. Voor veel verhuurd vastgoed betekent dat een forse belastingverhoging. Onlangs zijn Kamervragen beantwoord over de Overbruggingswet Box...
Read More →

UBO-register tijdelijk op slot

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan over het UBO-register. In dat register staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. Het register helpt om criminele...
Read More →