Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43
Month

september 2022

Belastingplannen Prinsjesdag: DGA

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Ook voor de DGA zijn er op Prinsjesdag fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd. We geven een hierna overzicht van de maatregelen die gevolgen hebben voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV.

Geen bezwaar, rechtsherstel Box 3?

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Het kabinet heeft verschillende scenario’s uitgewerkt voor rechtsherstel aan de niet-bezwaarmakers. Deze variëren van volledig rechtsherstel tot rechtsherstel toegespitst op spaarders met kleinere vermogens in Box 3. Op Prinsjesdag is het kabinetsbesluit hierover gepubliceerd. Wat heeft het kabinet besloten en...
Read More →

Belastingplannen Prinsjesdag: ondernemer

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Voor de ondernemer (zonder eigen BV) zijn er op Prinsjesdag ook fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd. We geven hierna een overzicht van maatregelen die specifiek van belang zijn voor inkomstenbelasting-ondernemers.

Belastingplannen Prinsjesdag: algemeen

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd. We geven hierna een overzicht van de maatregelen die de meeste belastingplichtigen aangaan. De maatregelen die met name zijn gericht op ondernemers en DGA’s behandelen...
Read More →

Rittenadministratie sluit niet

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Een werknemer met een auto van de zaak heeft een verklaring geen privégebruik. De werkgever krijgt van de Belastingdienst het verzoek om een vragenformulier Loonheffingen Geen Privégebruik Auto in te vullen en een rittenregistratie te overleggen. Een praktijkgeval dat uiteindelijk...
Read More →

Onbelaste thuiswerkvergoeding 2023

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Hybride werken (combinatie van thuiswerken en werken op locatie) draagt bij aan vermindering van CO2-uitstoot, piekbelasting in het openbaar vervoer, krapte op de huizenmarkt en aan een goede werk-privé balans. Een passende thuiswerkvergoeding voor werknemers helpt hierbij. Maar wat is...
Read More →

Nieuw Box 3-stelsel pas in 2026

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Het kabinet wil belasting gaan heffen over het werkelijke rendement in Box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren. Het kabinet heeft inmiddels besloten om dit uit te stellen tot 2026. De overbruggingswetgeving...
Read More →

Opleidingsuren tellen niet allemaal mee

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Een zelfstandige voetreflextherapeute volgt twee opleidingen. In het kalenderjaar besteedt zij aan de opleiding voetreflexplus therapeut 451 uren en aan de opleiding medische basiskennis 454 uren.  De opleiding medische basiskennis is een vervolgopleiding van de opleiding tot voetreflexplus therapeut. Volgens...
Read More →