Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43
Month

mei 2023

Inbreng VOF in bestaande BV

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Man en vrouw hebben ieder 50% aandeel in een VOF die bouwmachines verhuurt. Ze hebben ook ieder 50% van de aandelen in een BV. Ze brengen de onderneming van de VOF tegen uitreiking van aandelen in de BV in. Vervolgens...
Read More →

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met 3,13%. Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 1.995,00 per maand (nu € 1.934,40), € 460,40 per...
Read More →

Verfijningen in box 3

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
De invoering van het stelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement wordt uitgesteld van 2026 naar 2027. Wel komen er verfijningen in  de regelgeving voor de periode tot die invoering. Het gaat om aandelen in het vermogen van...
Read More →

Vrijstellingen bedrijfsopvolging

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Het kabinet wil de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR en DSR) verbeteren en zo veel mogelijk knelpunten wegnemen. In de voorjaarsnota worden enkele maatregelen aangekondigd die pas eind juni 2023 nader zullen worden toegelicht. Wat zijn de...
Read More →

Vergoeding verhuiskosten vrijgesteld

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Als u verhuiskosten van een werknemer vergoedt, is deze vergoeding soms vrijgesteld. Wanneer deze vrijstelling van toepassing is en wat de voorwaarden zijn, leest u in een handreiking die de Belastingdienst onlangs heeft gepubliceerd.