Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43

Nieuwsbericht

Werken met oproepkrachten

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

Voor werkgevers die met oproepkrachten werken, is er met ingang van 2020 veel veranderd. Per 1 juli 2021 is er een verduidelijking over de ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang bij gekomen. De overheid heeft daarom een kennisdocument samengesteld. We bespreken hieruit enkele praktijkvragen.

In de dertiende maand van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever een vaste arbeidsomvang aanbieden. Wanneer gaat de nieuwe arbeidsomvang gelden?
De nieuwe arbeidsomvang geldt na aanvaarding door de werknemer. Daarvoor heeft de werknemer een maand de tijd. Per 1 juli 2021 is de wet op dit punt verduidelijkt. De vaste arbeidsomvang gaat in uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, dus op de eerste dag van de vijftiende maand.

Geldt voor parttimers die regelmatig overwerken dat er ook een aanbod voor een vaste arbeidsomvang moet worden gedaan na 12 maanden?
Nee. Als er een vaste arbeidsomvang is afgesproken (per week, per maand, of per jaar met een gelijkmatige loonspreiding), dan is er geen sprake van een oproepovereenkomst (mits er ook geen onvergoede beschikbaarheids-/consignatiediensten zijn afgesproken). Overwerk leidt dus niet tot het aannemen van een oproepovereenkomst, ook niet als er veel wordt overgewerkt.

Tellen alle typen arbeidsovereenkomsten mee voor de berekening voor de periode van 12 maanden waarna een aanbod moet worden gedaan?
De wet stelt: indien sprake is van een oproepovereenkomst, doet de werkgever steeds een aanbod als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. Hierbij worden eventuele andere eerdere arbeidsovereenkomsten samengeteld.

Hoe moet de oproep- en afzegtermijn van 4 (kalender)dagen worden geïnterpreteerd?
Er moet ten minste 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. Daarbij telt de werkdag niet mee. Dus als op vrijdag gewerkt wordt, moet uiterlijk maandag worden opgeroepen. Dat kan ook ‘s avonds zijn. Zekerheidshalve is het prima als een werkgever 96 uur aanhoudt. Bij CAO kan een andere (ook langere of kortere) termijn gelden.

Als een werkgever een oproepkracht op een andere locatie wil laten werken, moet hij dit dan ook uiterlijk 4 dagen van te voren doorgeven?
De werkgever kan besluiten om de oproep niet in te trekken, maar de werknemer andere werkzaamheden te laten verrichten binnen de opgeroepen tijdstippen. Welke andere werkzaamheden de werknemer dan moet accepteren is afhankelijk van wat de bedongen arbeid van de werknemer is. Dat geldt ook voor wijziging van de locatie. Als een werkgever in de arbeidsovereenkomst een vaste locatie heeft aangewezen, kan hij dit niet zomaar wijzigen.

Tip: Het volledige kennisdocument vindt u hier.