Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43

Nieuws

Noodpakket 2.0: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

//
Comment0
Ondernemers en werkgevers krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Er komt een nieuwe tegemoetkoming van maximaal € 20.000 voor MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKBMKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Het gaat om een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. De hoogte is afhankelijk van...
Read More →

Noodpakket 2.0: Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

//
Comment0
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind september 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Wel gelden er extra voorwaarden. PartnerinkomenstoetsDe verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Lening bij de gemeenteOndersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal...
Read More →

Versoepeling betalingsuitstel

//
Comment0
Bent u ondernemer of zzp’er en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u voor belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen, nadat u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Het aanvragen is sinds 2 april 2020 eenvoudiger. Wat verandert er? U kunt nu online bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. U kunt voor meer soorten belastingen in 1 keer uitstel van betaling aanvragen. De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel langer dan 3 maanden worden versoepeld. Er wordt een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, die in de bouw of uitzendbranche vaak gebruikt wordt. 1....
Read More →

SLIM subsidie voor werkgevers

//
Comments2
Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor leercultuur, loopbaancoaching en ontwikkelen van medewerkers. Met deze SLIM-regeling kan de werkgever een financiële bijdrage ontvangen om loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen, de vaardigheden van het personeel up-to-date te houden of om een bedrijfsschool op te richten. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het MKB te stimuleren. Het gaat om flinke bedragen. MKB, grootbedrijf en samenwerkingsverbanden Daarnaast geldt deze regeling in het bijzonder voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Ook kunnen samenwerkingsverbanden, bestaande uit minstens twee MKB-bedrijven, een aanvraag indienen. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen...
Read More →

Papieren schenking belast

//
Comment0
Een nicht ontvangt van haar oom bij notariële akte van schuldigerkenning een papieren schenking van € 50.000. Over de hoofdsom vergoedt de oom jaarlijks 6% rente. Het schuldig erkende bedrag is te allen tijde aflosbaar maar pas opeisbaar bij zijn overlijden. Bij zijn faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling of het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen is de schenking direct opeisbaar of kan de oom de schenking herroepen. De nicht ontvangt een aanslag schenkbelasting van ruim € 14.000. Terecht? Onzekere vordering? De nicht stelt dat de schenking pas bij overlijden van de oom moet worden belast....
Read More →