Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43

Nieuws

SLIM subsidie voor werkgevers

//
Comments2
Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor leercultuur, loopbaancoaching en ontwikkelen van medewerkers. Met deze SLIM-regeling kan de werkgever een financiële bijdrage ontvangen om loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen, de vaardigheden van het personeel up-to-date te houden of om een bedrijfsschool op te richten. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het MKB te stimuleren. Het gaat om flinke bedragen. MKB, grootbedrijf en samenwerkingsverbanden Daarnaast geldt deze regeling in het bijzonder voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Ook kunnen samenwerkingsverbanden, bestaande uit minstens twee MKB-bedrijven, een aanvraag indienen. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen...
Read More →

Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?

//
Comment0
Een schoonmaakster werkte op twee locaties, 10 uur per locatie. Als een van de locaties wordt gesloten, wijst de werkgever haar voor deze 10 uur een andere locatie toe. Daar verschijnt ze niet, naar haar zeggen omdat zij deze niet (tijdig) kan bereiken met de haar ter beschikking staande vervoermiddelen. Werkgever en werknemer komen er niet uit en er volgt een ontbindingsverzoek van de gehele arbeidsovereenkomst. De schoonmaakster bepleit gedeeltelijke ontbinding. Kan dat? Kan de rechter een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk ontbinden? De hoogste rechter oordeelt dat de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst niet voorziet in gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst door...
Read More →

Papieren schenking belast

//
Comment0
Een nicht ontvangt van haar oom bij notariële akte van schuldigerkenning een papieren schenking van € 50.000. Over de hoofdsom vergoedt de oom jaarlijks 6% rente. Het schuldig erkende bedrag is te allen tijde aflosbaar maar pas opeisbaar bij zijn overlijden. Bij zijn faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling of het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen is de schenking direct opeisbaar of kan de oom de schenking herroepen. De nicht ontvangt een aanslag schenkbelasting van ruim € 14.000. Terecht? Onzekere vordering? De nicht stelt dat de schenking pas bij overlijden van de oom moet worden belast....
Read More →

Correctie afwisselend gebruik bestelauto

//
Comment0
Een aannemersbedrijf maakt gebruik van de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik, op jaarbasis een vast bedrag van € 300 per bestelauto. Een praktische regeling, omdat het ondoenlijk is de regeling voor privégebruik individueel, per medewerker die de bestelauto gebruikt, toe te passen. Bij een controle door de Belastingdienst gaat het mis. Hoe worden de bestelauto’s in de praktijk gebruikt?Van elke bestelauto maken steeds twee mensen gebruik. Ze bezoeken 6 tot 15 klusadressen per dag. Zij gaan met de auto naar de klus en soms wordt gevraagd om mee te helpen bij een andere klus. Degene van het koppel die de bestelauto naar...
Read More →

Speerpunten Belastingdienst 2020

//
Comment0
In het jaarplan 2020 heeft de Belastingdienst onder meer aangegeven welke speerpunten bij de handhaving en controle extra aandacht krijgen. Zo heeft de Belastingdienst ontdekt dat zo’n 300.000 stichtingen en verenigingen voor geen enkele belasting aangifte doen. Voorlichting en vragenbrieven moeten een beeld opleveren van eventuele belastingplicht. Wat zijn de speerpunten voor ondernemers? Rekening courant eigen BVZoals bekend, komt er een wetsvoorstel dat excessief lenen bij de eigen BV wil aanpakken. Vooruitlopend daarop gaat de Belastingdienst in 2020 extra aandacht besteden aan onzakelijk gebruik van de rekening courantverhouding met de eigen BV. De aangifte vennootschapsbelasting van de BV wordt daartoe...
Read More →