Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43

Nieuwsbericht

Eetcafé stopt: doorbetaling loon?

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

Op 5 augustus start een nieuwe medewerkster bij een eetcafé op basis van een jaarcontract dat niet tussentijds kan worden opgezegd. In januari 2021 krijgt ze bericht dat het eetcafé vanwege de corona-pandemie per eind januari gaat sluiten. Ze hoeft ingaande februari niet meer te komen. De werkgever betaalt door tot april 2021. De medewerkster vordert bij de rechter in kort geding het salaris tot 5 augustus 2021, ook al heeft ze per 1 juni 2021 een andere baan.

Geen ontbindingsverzoek gedaan
De kantonrechter merkt op dat de werkgever de kantonrechter had kunnen verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden en dat dit verzoek gezien de omstandigheden naar alle waarschijnlijkheid zou zijn toegewezen. Maar de werkgever kende deze mogelijkheid niet.

Matiging loonvordering
De medewerkster heeft gelijk dat haar arbeidsovereenkomst pas op 5 augustus 2021 formeel is beëindigd en dat zij dus in beginsel recht heeft op loon tot die datum. De arbeidsovereenkomst was echter sinds 1 februari 2021 inhoudsloos omdat de onderneming was beëindigd. En per 1 juni 2021 is ze elders in dienst getreden.

Bij een inhoudsloze arbeidsovereenkomst vanaf 1 februari 2021 vanwege de corona-pandemie, waarbij partijen het er over eens zijn dat deze tot een einde moest komen, maar de werkneemster dat niet aandurfde vanwege mogelijke gevolgen voor haar recht op WW-uitkering, geldt het sinds 1 juni 2021 elders werkzaam zijn als schadebeperkend voor de werkgever. Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de werkneemster naast haar inkomen bij de nieuwe werkgever tevens aanspraak zou hebben op het loon uit haar inhoudsloze arbeidsovereenkomst bij het eetcafé.

Oordeel kantonrechter
De werkgever wordt, ondanks zijn financiële situatie, veroordeeld tot betaling van het loon over de maanden april en mei 2021, te vermeerderen met rente, de wettelijk transitievergoeding en gerechtelijke kosten.

Let op: De corona-pandemie gaat ongetwijfeld leiden tot meer bedrijfssluitingen en ontslagen, ook van medewerkers met nog lopende tijdelijke contracten. Gelukkig is de arbeidsmarkt zodanig dat meestal snel een nieuwe baan beschikbaar is. Voor de rechter kan dit aanleiding geven de salarisdoorbetaling tot einde contract te matigen.