Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43

Subsidie voor uw personeel

Wanneer kunt u dat aanvragen?

Ontzorgen vinden we één van onze kerntaken. Daarom maken we gebruik van een programma waarmee we het subsidieproces kunnen vereenvoudigen. In de praktijk betekent dit dat wij u van begin tot eind begeleiden. Met dit programma scannen wij iedere (nieuwe) werknemer en ontvangt  u van ons bericht of er wel of geen subsidie mogelijk is.

Aan u willen wij vragen om in de toekomst zo snel mogelijk te reageren op onze berichten hierover. Als de aanvraagtermijn verstreken is en de subsidie is nog niet aangevraagd, komt het recht op subsidie namelijk geheel te vervallen.

 

De volgende informatie met betrekking tot de hoogte van de subsidies en de betreffende termijnen is van toepassing:

  • Arbeidsgehandicapte werknemer: maximaal € 6.000 per jaar met een maximum toepassing van 3 jaar;
  • Doelgroep banenafspraak en Scholing belemmerden: maximaal € 2.000 per jaar met een maximum toepassing van 3 jaar; 
  • Oudere werknemer: maximaal € 6.000 per jaar met een maximum toepassing van 3 jaar;
  • Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: maximaal € 6.000 per jaar met een maximum toepassing van 1 jaar;
  • Subsidieregeling Praktijkleren (BBL-leerling): maximaal € 2.700 per voorgaand schooljaar.

Sinds 1 januari 2018 hebben werkgevers recht op loonkostenvoordelen (LKV). Dit recht ontstaat als zij een medewerker in dienst nemen die in één van de bovengenoemde groepen valt (exclusief praktijkleren). Eén van de voorwaarden om voor LKV in aanmerking te komen is dat de werknemer beschikt over een doelgroepverklaring van het UWV. Deze doelgroepverklaring moet binnen 3 maanden na datum indiensttreding aangevraagd zijn.

Het lastige in dit verband is dat een werkgever bij indiensttreding niet mag vragen of de werknemer een arbeidshandicap of functionele beperking heeft. Deze informatie wel nodig is om te bepalen of het loonkostenvoordeel kan worden toegepast. Na twee maanden mag u deze vraag pas stellen waarna de aanvraag gestart kan worden. Dit betekent in de praktijk dat er maar één maand over is om alle stappen te doorlopen.

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.U kunt vragen naar uw vaste aanspreekpunt of een andere medewerker van de Loonafdeling.