Ma - Vrij : 08:45 - 17:30.
info@optifisc.nl
010 - 284 06 43

Nieuws

Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?

//
Comment0
Een schoonmaakster werkte op twee locaties, 10 uur per locatie. Als een van de locaties wordt gesloten, wijst de werkgever haar voor deze 10 uur een andere locatie toe. Daar verschijnt ze niet, naar haar zeggen omdat zij deze niet (tijdig) kan bereiken met de haar ter beschikking staande vervoermiddelen. Werkgever en werknemer komen er niet uit en er volgt een ontbindingsverzoek van de gehele arbeidsovereenkomst. De schoonmaakster bepleit gedeeltelijke ontbinding. Kan dat? Kan de rechter een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk ontbinden? De hoogste rechter oordeelt dat de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst niet voorziet in gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst door...
Read More →

Correctie afwisselend gebruik bestelauto

//
Comment0
Een aannemersbedrijf maakt gebruik van de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik, op jaarbasis een vast bedrag van € 300 per bestelauto. Een praktische regeling, omdat het ondoenlijk is de regeling voor privégebruik individueel, per medewerker die de bestelauto gebruikt, toe te passen. Bij een controle door de Belastingdienst gaat het mis. Hoe worden de bestelauto’s in de praktijk gebruikt?Van elke bestelauto maken steeds twee mensen gebruik. Ze bezoeken 6 tot 15 klusadressen per dag. Zij gaan met de auto naar de klus en soms wordt gevraagd om mee te helpen bij een andere klus. Degene van het koppel die de bestelauto naar...
Read More →

Speerpunten Belastingdienst 2020

//
Comment0
In het jaarplan 2020 heeft de Belastingdienst onder meer aangegeven welke speerpunten bij de handhaving en controle extra aandacht krijgen. Zo heeft de Belastingdienst ontdekt dat zo’n 300.000 stichtingen en verenigingen voor geen enkele belasting aangifte doen. Voorlichting en vragenbrieven moeten een beeld opleveren van eventuele belastingplicht. Wat zijn de speerpunten voor ondernemers? Rekening courant eigen BVZoals bekend, komt er een wetsvoorstel dat excessief lenen bij de eigen BV wil aanpakken. Vooruitlopend daarop gaat de Belastingdienst in 2020 extra aandacht besteden aan onzakelijk gebruik van de rekening courantverhouding met de eigen BV. De aangifte vennootschapsbelasting van de BV wordt daartoe...
Read More →

BV betaalt advocaatkosten DGA: BTW aftrekbaar?

//
Comment0
Een financieel adviseur (DGA) opereert vanuit een eigen BV. Een relatie waarmee hij samenwerkt, raakt betrokken bij een tweetal faillissementen. De DGA wordt zelf verdacht van betrokkenheid bij faillissementsfraude, maar wordt vrijgesproken. De BV heeft de advocaatkosten voor de DGA betaald. De Belastingdienst weigert aftrek van de BTW over deze kosten. Terecht? Met wie heeft de advocaat gecontracteerd? De rechter stelt vast dat de BV het advocatenkantoor opdracht heeft gegeven. Het advocatenkantoor heeft vervolgens voor de verleende rechtsbijstand facturen uitgereikt aan de BV, die de facturen heeft betaald. Hoezo aftrek BTW bij BV over kosten voor DGA? Er is recht...
Read More →

NOW-regeling klaar, loketten bijna open

//
Comment0
De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn in de ochtend van 31 maart 2020 bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent...
Read More →