December 2014 -

Elektrische auto: voordeel tot en met 2020

|

Elektrische auto tot en met 2020 voordelig

Ook in de jaren 2017 tot en met 2020 stimuleert het kabinet de aanschaf van elektrische of semi-elektrische auto’s. Dit heeft minister Kamp van Economische Zaken vorige week bekendgemaakt bij de beantwoording van Kamervragen.
Als […]

Meer lezen..

Wat verandert er in 2015 in de toeslagen?

|

Ministerie van Sociale zaken: Wat verandert er in de toeslagen?

In 2015 verandert het kindgebonden budget op een aantal punten. De wijziging maakt deel uit van het wetsvoorstel hervorming kindregelingen:
· Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 €3.050 extra kindgebonden budget per jaar. Daar staat […]

Meer lezen..

Geen rente op Rekening Courant leidt tot verkapt dividend

|

Geen rente berekenen? Foute boel!

Brengt uw bv geen rente bij u in rekening over vorderingen op de rekening-courant? Dan loopt u het risico dat de fiscus de niet betaalde rente kwalificeert én belast als een verkapte dividenduitkering op basis van een percentage […]

Meer lezen..

Bijtellingsplannen door 2e kamer, fietsers in de kou!

|

Kamer stemt vóór autoplan, maar tegen fietsplan

De Tweede Kamer heeft op 27 november 2014 ingestemd met het alternatieve autoplan voor 2016 dat vanuit de praktijk was voorgesteld. Over de invoering van een gerichte vrijstelling voor de fiets van de zaak was de Kamer echter […]

Meer lezen..